Hur stress påverkar vår sömn och insomning

Hur vi fungerar under dagen har stor betydelse för vår förmåga att somna och sova djupt. Särskilt stor betydelse på nattsömnen har vår benägenhet att stressa. Visste du att vi enbart med våra tankar kan skapa stress i kroppen? Även en oavsiktlig och omedveten tanke kan generera stressreaktioner i kroppen. En stressande tanke medför vanligtvis även stressande känslor, såsom oro, rädsla, ilska eller skam. Tankarna och känslorna av stress genererar i sin tur olika biologiska stressreaktioner i kroppen, vilka vi brukar benämna ”fight/flight/freeze”-responsen. Som en del av denna respons får vi spänningar i kroppen, vilka inte alltid behöver märkas. De små spänningarna i kroppens vävnader, sk. mikrospänningar, är de första att uppstå, men också de sista att släppa (vilket brukar benämnas ”Askunge-syndromet”). Detta innebär i sin tur att vi kan gå länge med kroppsliga (mikro)spänningar, ibland i flera dagar eller till och med månader. Att dessa mikrospänningar kan påverka vår förmåga att somna och sova djupt är kanske inte så konstigt. En god sömn kräver trots allt en viss nivå av mental, emotionell och fysisk avslappning.

Våra tankar kan generera stress i kroppen

Att vår inre stress påverkar vår förmåga att slappna av, somna och sova djupt märks särskilt väl de dagar vi känt oss extra stressade. Sådana dagar blir det ofta tydligt att varje stressande tanke medför stress i kroppen. Tankar som kan generera stress är: ”Jag måste skynda mig”, ”Jag måste göra ännu mer”, ”Jag måste räcka till för alla” och ”Jag måste orka, trots att jag är trött eller inte har lust”. Genom våra tankar och tillhörande känslor skapar vi ett sorts dagligt ”stress-energi-konto”, där varje stressande tanke (även omedvetna) tillför ytterligare en dos ”stress-energi” i kroppen. Med andra ord, ju mer stressande våra tankar (och känslor) upplevs (på ett personligt plan), desto större blir stressens totala påverkan på kroppen. Medicinskt brukar man förklara stressens påverkan på kroppen ur ett biokemiskt eller hormonellt plan, men vi kan också välja att se det ur ett energiperspektiv, vilket vi använder nedan.

Stressen sätter sig i olika kroppsdelar

För vissa människor sätter sig stressen i benen eller armarna. För andra kan den lagras i nacke, huvud, axlar, rygg, mage eller händer. Var den hamnar i kroppen beror ofta på karaktären på de stress-triggande tankarna. Till exempel brukar tankar som handlar om att vi måste skynda oss att sätta sig i benen, eftersom vi omedvetet spänner oss i benen när vi ”springer inombords”. Tankar som handlar om att vi måste orka tenderar istället att hamna i armarna, eftersom vi spänner oss i armarna för att orka trots att vi är trötta. (Läs gärna denna artikel om hur stressen kan sätta sig i kroppen.) Var stressen manifesteras i kroppen tycks även bero på vår personlighet, vilket Enneagrammet kan ge fascinerande insikter om. Ibland kan ett tidigare trauma avgöra var energin sätter sig (läs gärna mer här).

För vissa märks ”vardagsstressen” redan inom några minuter eller ett par timmar, men för många märks den först till kvällen eller under natten. Vilka symptom vi får varierar från person till person. Några kan få ont i magen, spänningshuvudvärk eller ont i axlar och nacke, medan andra få yrsel, pirrningar, domningar eller restless-legs (dvs myrkrypningar vid läggdags). De flesta får dock påverkan på insomning och sömn, framförallt på djupsömnens kvalitet.

Olika tankar ger olika effekter på kroppen

Varje tanke kan ge en neutral, negativ eller positiv effekt på vår kropp. Här kan det underlätta att vi även använder ett energiperspektiv. Med andra ord:

 1. En neutral tanke påverkar våra känslor på ett neutralt sätt; de medför därför ingen märkbar effekt på vår (energi)kropp, dvs varken en positiv eller negativ förändring; möjligtvis blir kroppen mer lugn och harmonisk;
 2. En negativ tanke ger upphov till ”negativa” känslor såsom oro, rädsla, ilska, ledsenhet, besvikelse eller skam; ger en fysisk påverkan på kroppen i form av spänningar, svaghet och trötthet; energikroppen kontraheras och blir tätare; vi kan få värk eller andra fysiska symptom; även vår förmåga att somna och sova försvåras;
 3. En positiv tanke skapar känslor av till exempel glädje, tillfredsställelse, frihet eller trygghet; ger effekt på kroppen i form av avslappning, ökad energi och styrka; energikroppen expanderar och blir mer luftig och lätt; vi kan befrias från värk, restless legs, spänningar, eller andra fysiska symptom; även vår förmåga att somna och sova underlättas.

Hur kan vi minska stressen och dess effekter?

Vad kan vi göra för att förhindra eller minska uppkomsten och ansamlingen av stress i kroppen under dagen? Nedan följer några välbeprövade sätt för att lättare motverka stress, eller få oss att slappna av och därmed somna in och sova bättre om natten. Vi behöver inte välja alla dessa sätt utan kan välja några som känns mer naturliga för oss. Gör gärna något av detta varje dag, om du har möjlighet.

 • En lugn stund innan läggdags – Att göra något lugnt en eller två timmar innan läggdags är mycket gynnsamt för insomningen och djupsömnen. Du kan välja att lyssna på skön och avslappnande musik, bara känna in kroppen, göra någon andningsövning eller meditera, osv. Lägg dig gärna i soffan, slappna av i kroppen och låt tankarna komma och gå, utan några krav eller förväntningar på dig själv.
 • Djupavslappning – Att försöka slappna av på djupet genom olika avslappningsövningar hjälper kroppen att lösa upp spänningar i muskler, leder och andra vävnader, vilket minskar eventuell värk, pirrningar och domningar i kroppen, och på så sätt underlättar insomning och djupsömn.
 • Meditation – När vi mediterar är våra tankar mer neutrala, vilket ger kroppen större möjlighet att slappna av; genom djupandning underlättar vi djupavslappning i hela kroppen, samt ökar syreupptagningen och förbättrar pH-balansen.
 • Mindfulness – Genom mindfulness övar vi på att vara i nuet, vilket minskar den inre stressen och släpper på spänningar; att vara mer ”mindful” (närvarande i nuet) under dagen motverkar även ansamlingen av ”negativ energi” i kroppen.
 • Rörelse och träning – När vi rör på oss (på ett glädjefyllt sätt) sätts energi i rörelse i kroppen, vilket löser upp spänningar och blockeringar. När energin flödar fritt i kroppen kan även värk, restless legs och andra besvär motverkas, minska eller försvinna. Motion tvingar hjärtat och övriga muskler att arbeta, vilket syresätter kroppens vävnader och gör oss trötta på ett skönt sätt på kvällen. Att få tillräckligt med dagsljus under dagen gynnar även vår melatoninbalans, vilken främjar insomning och djupsömn.
 • Njut av naturen – Att naturen har en läkande och lugnande effekt på kroppen och sinnet är vetenskapligt bevisat; den positiva energin som vi får av naturen fyller på, harmoniserar och grundar oss. (Läs gärna om grounding och earthing.)
 • Sjunga eller nynna – När vi sjunger eller gör ljud (som känns naturliga för oss) löser vi upp blockeringar och spänningar i kroppen, vilket motverkar värk och restless legs och därmed gynnar insomning och djupsömn.
 • Energimedicin-övningar – Energimedicin innebär att vi använder vår egen kropp och vanligtvis våra händer för att skapa balans i energikroppen. Till exempel kan vi stryka med händerna över benen eller göra helkropps-övningar som sänker stressen i kroppen och underlättar djupavslappning. (Se gärna Donna Edens dagliga energirutin med ”The Four Thumps” och ”Connecting Heaven and Earth”, samt ”Tripple Warmer Smoothie” på Youtube).
 • EFT- tapping – Tapping är en mycket effektiv teknik för att bli av med ackumulerad stressenergi under dagen och därmed minska spänningar, eventuell värk, restless legs eller andra stress-relaterade besvär. Man använder sina fingrar för att trumma på och stimulera meridian-ändar på speciella punkter på kroppen samtidigt som man ”känner in” sina känslor och kroppsliga sensationer. Man kan tala högt eller tyst för sig själv; det viktiga är att vara så sann mot dig själv som möjligt. (Läs gärna mer om EFT tapping här.)
 • Andningsövningar – Att andas djupt, fullt, lugnt och gärna rytmiskt får lagrad stress-energi att sättas i rörelse och frigör den vartefter från kroppen. Wim Hof är en internationell erkänd expert på olika andningstekniker och har flera bra andningsövningar på Youtube som du kan följa och lära dig.
 • Att uppmärksamma, acceptera, känna och uttrycka våra känslor är kanske det allra viktigaste vi kan göra för att främja vårt välmående (mentalt, emotionellt och fysiskt), samt för att möjliggöra en god insomning och sömnkvalitet generellt.

Att bli medveten om hur våra tankar påverkar oss

Om vi kan upptäcka återkommande tankemönster som skapar stress i kroppen, har vi möjlighet att bearbeta och skifta dessa. Till exempel, om vi dagligen tänker ”Jag måste skynda mig”, kan vi försöka förändra detta tankemönster till följande: ”Jag måste inte skynda mig; jag får ta det lugnt; jag får göra saker i min takt.” Ju mer medvetna vi blir kring våra inlärda (stressande) tankemönster och underliggande föreställningar, desto mer kan vi arbeta på att skifta dessa och istället skapa nya hälsofrämjande tankemönster. Här kan vi dock behöva lite hjälp av en erfaren coach, psykolog eller samtalsterapeut.

Om vi kan välja att göra en (eller flera) av ovanstående aktiviteter till en naturlig del av vår vardag, kommer vi att nå långt på vår hälsoresa och i vår personliga utveckling. En god nattsömn är en viktig grund för välmående på alla plan.

 

Föregående inlägg
A woman’s healing journey through trauma and physical pain
Nästa inlägg
The Outer Guard Position v.s. The Inner Soul Center

Related Posts

Be Still and Know…

For many people, finding time and space for ”stillness” can be difficult in modern everyday life. Yet, being still has many highly valuable benefits for our health and wellbeing, as proven by research. When we still ourselves, by sitting or laying down, closing our eyes, and turning our attention inward, we are able to tune into our bodily sensations and become aware of our thoughts and feelings, and ultimately, listen to our inner voice. People who practice meditation, mindfulness, yoga, or similar forms of centering practice on a regular basis are well acquainted with the calming, deeply relaxing and even healing outcomes of being still…

From Fearful Thinking to Peace of Mind

This is a true story about a conversation between a young boy and his mother. The boy and his family had been downtown for dinner at a restaurant with some relatives. As they sat down in the car to head back home in the evening, the boy seemed anxious and eager to get going as quickly as possible. The mother asked him why he felt anxious, whereupon the boy answered with surprising clarity and self-awareness: ”I want to get home as quickly as possible, because if we get home late, I will fall asleep late, and then I will be tired the next day, and then I will oversleep on Monday morning, and then…”

From pain to insight to healing – a personal story

This is a personal story about my own journey of understanding and healing from a recurring diffuse pain in my lower legs. After some deep inner work (the same as I do for my clients), I realised that the actual root cause was a set of four ”interconnected” subconscious beliefs and certain emotional residues, all of which originated in two stressful events in my childhood. Some ten years ago, I developed a diffuse pain in my lower legs. After a few years with the recurring symptom, I finally decided to do some deep inner work through EFT Tapping…