Om EFT tapping och dess hälsofrämjande effekter

I vårt moderna samhälle är stress, kronisk värk, trötthet och ångest, liksom autoimmuna sjukdomar, växande problem, som drabbar både kvinnor och män, inom alla olika samhällsgrupper. Ofta innebär dessa hälsoproblem en kombination av mentala, emotionella och fysiska symptom. Vad gäller stress-orsakade besvär kan vi se en lång rad fysiska symptom, såsom spänningar, värk, yrsel, hjärtklappning, sömnsvårigheter, pirrningar och domningar, medan vanliga emotionella symptom omfattar oro, ångest, nedstämdhet och otillräcklighetskänslor. Även olika klimakteriesymptom kan förvärras av långvarig eller akut stress.

Här presenteras en växande och alltmer erkänd metod, som kallas EFT eller Tapping. EFT används idag av miljontals användare runt om i världen, framförallt i USA men även av alltfler människor i Europa, inklusive Sverige. Metoden användas framgångsrikt för att bland annat minska och bli fri från ångest, kronisk värk och andra stressrelaterade symptom, men även för att behandla autoimmuna sjukdomar. I grunden handlar det om att komma till insikt om rotorsakerna till sina hälsoproblem, samt att inse kopplingen mellan sina tankemönster, känslor och kroppsliga symptom. Här har vår ”energikropp” en avgörande roll, då den fungerar som ett sorts underliggande raster som sammanbinder våra tankar, känslor och kroppsliga symptom.

EFT/Tapping – energipsykologi

Tapping, även känd som EFT (Emotional Freedom Techniques), tillhör fältet energipsykologi. EFT är en effektiv och lättlärd metod för att behandla och bearbeta olika mentala och känslomässiga problem, liksom fysiska symptom som har någon form av känslomässig komponent. Metoden EFT utvecklades i USA på 1980-talet och introducerade offentligt av Gary Craig år 1995 (se emofree.com). Under de senaste decennierna har ett växande antal vetenskapliga studier och kliniska erfarenheter bevisat metodens framgång vid behandlingen av ett brett spektrum av olika generella hälsotillstånd, såsom ångest, fobier, trauman, ätstörningar, missbruk, migrän och sömnproblem, bara för att nämna några. Framförallt har EFT visat sig effektiv för att behandla symptom som i grunden härrör från negativa känslomässiga upplevelser. Det kan handla om färska upplevelser i vuxen ålder eller händelser som utspelats i barndomen, liksom både stora trauman och mindre vardagsproblem. Även smärta som vanligtvis endast förknippas med fysiologiska skador (t ex nackvärk efter en bilolycka) har visat sig kunna mildras, ibland till och med botas, med hjälp av EFT. EFT har även framgångsrikt används för att behandla mer komplexa diagnoser såsom PTSD (post traumatic stress syndrom), depression och fibromyalgi. Idag används EFT även av många för att öka det generella välbefinnandet, liksom för att lättare hantera olika utmaningar i vardagen, såsom talrädsla i arbetslivet eller inför professionella idrottstävlingar.

Hur du använder EFT tapping?

EFT baseras på en kombination av det kinesiska meridiansystemet och modern västerländsk terapi. Metoden går ut på att man stimulerar olika energipunkter på kroppen samtidigt som man fokuserar på ett känslomässigt eller fysiskt problem. Som regel stimulerar man nio centrala meridianer inom kroppen genom att trumma med fingrarna ca 5-10 gånger på deras respektive slutändar (Eng. end-meridians). Det handlar här om att vara så sann gentemot sig själv som man förmår kring den känslomässiga eller fysiska upplevelsen. Ju sannare man är, desto större effekt har ’tappingen’.

När man gör tapping själv bör man vara tålmodig och fortsätta ”tappa” tills man når kännbar effekt. Hur lång tid som behövs beror på hur komplext problemet är, samt hur väl man lyckas fokusera och vara sann mot sig själv. Cirka 45 till 60 minuter är en vanlig sessionstid. Hos en duktig EFT-praktiker kan det räcka med endast ca 2 till 4 sessioner för att bearbeta till exempel kronisk värk eller en svår händelse. Gällande mer vardagliga problem, såsom en relationskonflikt, hög stressnivå på jobbet, eller tillfällig ryggvärk, kan det räcka med en eller ett par kortare sessioner för att uppnå god effekt, i form av till exempel minskad oro, ökat inre lugn eller värkfrihet.

Hur fungerar EFT i kroppen?

EFT baseras på teorin om att varje människa har en energikropp med energibanor, s.k. meridianer. För att bibehålla god hälsa behöver vårt energisystem ha både balans och fritt flöde. Genom att trumma på meridianändarna med fingertopparna – kombinerat med rätt fokus och intention – skickas energiimpulser genom meridianerna, vilket sätter energin i rörelse och frigör eventuella energiblockeringar. Härmed öppnas energiflödet upp och energin kan flöda fritt i meridianerna igen. Kroppen frigörs härmed även från negativa känslor som funnits lagrade som energi i meridianerna.

På en biologiskt plan har EFT visat sig även skicka signaler till hjärnan (amygdala) och minska kroppens tendens att reagera med det sympatiska nervsystemet (i form av ”fäkta, fly eller frys”). Istället stimuleras det parasympatiska nervsystemet i form av en ökad ”lugn-och-ro”-respons. EFT har också visat sig sänka kortisolhalten i blodet, vilket i sig har många goda hälsoeffekter.

Hälsomässiga fördelar med EFT tapping

Regelbunden användning av EFT har visat sig ge liknande hälsofördelar som meditation. EFT kan således minska spänningar i kroppen, underlätta kroppens förmåga till djupavslappning, mildra eller bota associerad värk, samt leda till ökad kroppsmedvetenhet och inre mental närvaro. Upprepad EFT-användning hjälper oss att hitta tillbaka till vårt inre centrum och reagera med ökad distans och lugn. EFT kan även leda till nya insikter om våra tankemönster, rädslor och omedvetna föreställningar (Eng. beliefs). EFT hjälper oss också att erkänna och acceptera våra känslor och tankar som de är. Att acceptera nuet – utan censurering, dömande eller självkritik – har en fantastiskt befriande och avstressande effekt på sinnet och kroppen. Och det bästa är: när du lärt dig EFT kan du använda det själv, i princip var som helst och utan kostnad, och för i stort sett alla problem där dina känslor är inblandade. Användbarheten för EFT är nästintill oändlig.

Hur du gör EFT tapping steg för steg

 1. Sätt dig ned bekvämt och gärna avskilt. Ta en stund att varva ned genom att andas lugnt och djupt i någon minut.
 2. Börja med att identifiera vilket problem eller besvär som du vill bearbeta. Det kan handla om en fysisk upplevelse (t ex värk eller tryck över bröstet), en besvärande känsla (t ex oro, ångest eller ledsenhet) eller jobbiga tankar (t ex orostankar kring framtiden) eller en jobbig upplevelse tidigare i livet.
 3. Börja med att repetera en speciell mening, s.k. “set-up phrase”. Syftet med denna mening är att skapa en känsla av acceptans, själv-kärlek och/eller förlåtelse. Meningen lyder: – “Trots att jag känner [mår/har] … så väljer jag att acceptera [förlåta/uppskatta] mig själv [min situation] så gott jag kan.” Välj en mening som känns sann för dig. Samtidigt bör den skapa en vänlig och avslappnande känsla inombords. Du repeterar samma mening tre gånger (eller mer) samtidigt som du trummar med högerhandens fyra fingrar på vänsterhandens sida (om du är högerhänt, annars omvänt). (Se punkten “The karate chop” i bilden nedan.)
 4. Därefter börjar du med första ”rundan av tapping”. Varje runda är som regel åtta speciella punkter (se bild till höger). Vanligtvis säger man en mening per tapping-punkt, vilket motsvarar ca 5-10 trumningar med handen. När du gör EFT tapping kan du tala högt eller tänka tyst inom dig. Båda sätten fungerar lika fint. När du är själv är det lättast att ”tappa” tyst.
 5. När du har ”tappat” (trummat) på alla 8 punkter, och samtidigt sagt cirka en mening per punkt, har du gjort en ”round of tapping”. Därefter gör du så många rundor som du känner att du vill och behöver. Fortsätt gärna tills alla dina tankar och känslor kring problemet/besväret har fått komma till uttryck och upplevts så fullt som du förmår i stunden.
 6. När du känner dig klar kan du lägga ned händerna och ta några djupa andetag. Känn efter i kropp och sinne hur du mår. Har något förändrats? Har dina fysiska symptom minskat? Har nya tankar uppstått? Känner du dig lugnare och mer positiv i sinnet? Ibland kan ett nytt ”problem” komma upp till ytan, som man kanske vill bearbeta nästa gång.
 7. Om du vill, se gärna denna instruktionsfilm med Jessica Ortner på YouTube

Bilden ovan är hämtad från https://www.thrivingnow.com/free-eft-tapping-point-images/ och återpubliceras här med tillstånd.

Om du vill lära dig mer om EFT tapping

 • Nick and Jessica Ortner och the Tapping Solution – www.thetappingsolution.com
  Här finns många artiklar, instruktionsvideos, samt forskning om EFT och dess hälsoeffekter.
  Nick Ortner står även bakom dokumentärfilmen “The Tapping Solution”.
 • Dr. Dawson Church och EFT Universe – www.eftuniverse.com
  Material om EFT tapping, vad det innebär, hur det används, mm. Även kurser och gratis material.
 • Gary Craig och Emofree www.emofree.com
  Den ursprungliga officiella hemsidan om EFT tapping, skapad av EFT:s grundare Gary Craig.
 • Brad Yates och EFT Wizard www.bradyates.net och www.youtube.com/user/eftwizard
  Här finns hundratals videos på YouTube att använda för att göra EFT tapping själv, för olika syften.
 • Ladda ned en ”mini-manual” om EFT tapping
  Se gärna denna manual, som kan laddas ned som pdf på engelska.