Djupgående Samtal för Självkännedom och Välmående.

 

Som livscoach hjälper jag dig att bearbeta svåra upplevelser, nå en djupare förståelse för dig själv och ditt liv, samt befrias från oro, ångest, värk, depression eller andra besvär, vilket i sin tur leder till ny livsglädje, mening och inre lugn.

– Anna Brismar, Certifierad Coach, Fil Dr. och Ägare av MindShift Coaching

Söker du hjälp med något av följande?

Kroppsliga besvär

 • Kronisk stress och spänningar
 • Generell värk – diffus, långvarig
 • Migrän eller huvudvärk
 • Sömnproblem, ’restless legs’
 • Fibromyalgi, Magproblem/IBS
 • Trötthet och utmattning

Emotionella besvär

 • Ångest eller oroskänslor
 • Sorg, nedstämdhet, depression
 • Rädslor eller fobier, t ex hypokondri
 • Post-Traumatic Stress Disorder
 • Skuldkänslor eller skamkänslor
 • Matproblem, hetsätning/bulimi

Existentiella frågor

Du kan också få hjälp att förstå ditt liv ur ett högre perspektiv. Till exempel kan vi hitta centrala teman i ditt liv, vilka brukar visa sig som kontraster. Vi kan också identifiera frukterna av dina utmaningar, i form av personliga lärdomar och förstärkta goda egenskaper, men även hur de har gynnat din omvärld. (Läs mer)

Into Essence – en unik holistisk process

Anna (MindShift Coaching) har utvecklat en unik holistisk process – Into Essence – som tar hänsyn till sambanden mellan våra tankar, känslor, kropp och personlighet samt tidigare livshändelser och vår nuvarande situation. Härigenom hjälper Anna dig att, varsamt men ändå effektivt, bearbeta svåra upplevelser, omvandla begränsande tankemönster och befrias från olika besvär (t ex ångest, rädslor, depression eller kronisk värk). Samtalen leder även till större förståelse för dig själv och ditt liv, samt till ökad acceptans, livsmening, frihet och inre lugn. I samtalen kan vi även använda EFT tapping och Enneagrammet. Varje samtal är alltid individuellt anpassat. Läs mer om coachingen här.

Into Essence

Läs mer här

EFT Tapping

Läs om EFT Tapping

Personlighetsramverk

Läs om Enneagrammet

 

 

För inspiration

Be Still and Know…

For many people, finding time and space for ”stillness” can be difficult in modern everyday life. Yet, being still has many highly valuable benefits for our health and wellbeing, as proven by research. When we still ourselves, by sitting or laying down, closing our eyes, and turning our attention inward, we are able to tune into our bodily sensations and become aware of our thoughts and feelings, and ultimately, listen to our inner voice. People who practice meditation, mindfulness, yoga, or similar forms of centering practice on a regular basis are well acquainted with the calming, deeply relaxing and even healing outcomes of being still…

Read More

The Gift of Presence

Introspektion, Läkande kärlek, Se gåvorna, Släpp taget

We are all born with the basic need to feel seen, heard, appreciated and loved. Also, to varying degrees, we all need someone to share our thoughts, feelings, activities and wordly things with. Sharing our feelings with another person is of particular importance, may it be pleasurable ones of joy and love, or painful ones of worry and sadness, or just modest feelings of everyday character. As children, we naturally turn to our parents for expressing our feelings and sharing our daily experiences, and to receive confirmation, appreciation, compassion, love, or support in return. Yet, most parents (naturally) tend to have lots on their mind and are not always able to be fully present with the child…

Read More

From Fearful Thinking to Peace of Mind

This is a true story about a conversation between a young boy and his mother. The boy and his family had been downtown for dinner at a restaurant with some relatives. As they sat down in the car to head back home in the evening, the boy seemed anxious and eager to get going as quickly as possible. The mother asked him why he felt anxious, whereupon the boy answered with surprising clarity and self-awareness: ”I want to get home as quickly as possible, because if we get home late, I will fall asleep late, and then I will be tired the next day, and then I will oversleep on Monday morning, and then…”

Read More

 

 

Om MindShift Coaching

Anna Brismar är certifierad coach och ägare av MindShift Coaching. Hon finns i Stockholm och erbjuder coaching över Zoom eller telefon. Svenska och engelska går lika fint.

Som coach är Anna varm, intuitiv och uppmuntrande. Hon har en särskild förmåga att sätta sig in i och förstå andra människors tankar, känslor och upplevelser på ett djupare plan och med ett öppet sinne. Med sin empatiska närvaro, goda lyssnande, analytiska förmåga och positiva personlighet, får hon varje klient att känna sig sedd, hörd, förstådd och uppmuntrad. För sin coaching har hon utvecklat en unik holistisk process, Into Essence, som tar hänsyn till de komplexa sambanden mellan våra tankar, föreställningar, känslor, fysiska symtom, personlighet, eventuella svåra livsupplevelser och nuvarande livssituation. Hennes process är även inspirerad av ett brett spektrum av olika metoder, såsom EFT tappingClear Beliefs processen (inklusive BodyWisdom, Voice Dialogue och Inner Child Work), samt de två välkända personlighetsramverken Enneagrammet och Myers Briggs TI personlighetstypologi. (Själv har hon personlighetstypen 7 i Enneagrammet och ENFP i MBTI.)

Anna är certifierad sk ”Clear Beliefs Coach” från Lion Goodman’s Clear Beliefs Coach Training i USA (2019), vilket kan liknas vid en holistisk livscoach, terapeutisk coach eller djupgående samtalsterapeut. Hon är även diplomerad i Enneagrammet vid EnneagramCenter i Stockholm (Steg 1-4, 2019/2020). Vidare har hon praktiserat EFT tapping sedan 2012, både för eget bruk och klienters. Som akademisk utbildning har hon studerat beteendevetenskap (inklusive psykologi) (2007/08) och professionel samtalsmetodik (2006) vid Stockholms Universitet. I grunden har hon en doktorsexamen inom det tvärvetenskapliga ämnet ’Vatten, miljö och utveckling’ från Linköpings Universitet (2003) och en magisterexamen i Biologi (1996) vid Stockholms Universitet.

 

Vad klienter säger

Vill du boka ett 20 minuters gratis samtal?

Du är varmt välkommen att boka in ett samtal med Anna på ca 20-30 minuter utan kostnad, för att ställa frågor och berätta vad du söker hjälp för. På detta sätt kan du känna dig trygg att coachingen kommer att motsvarar dina förväntningar innan du bokar in ett första coachsamtal. Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar Anna dig omgående via mail eller telefon.

Ditt namn *
Fill out this field
Mailadress *
Ange en giltig e-postadress.
Telefon
Fill out this field
Meddelande
Fill out this field

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

MindShift Coachings ”nyhetsbrev” – utan nyheter men med tänkvärda reflektioner – mailas ut ca en gång per kvartal och är på engelska.

OBS: Om du inte har fått ett mailsvar från oss inom 5 minuter, titta efter i din spambox. Lägg gärna till info@mindshiftcoaching.se som betrodd avsändare så att du inte missar dina nyhetsbrev!