MindShift Coaching hjälper dig att bearbeta svåra känslor och upplevelser, frigöra dig från begränsande tankar och stress-relaterade symptom, samt uppnå ökad självinsikt, självkänsla och livsglädje.

 

 

 

 

Into Essence

MindShift Coaching har utvecklat en holistisk process – Into Essence ™ – som hjälper dig att bearbeta svåra känslor och upplevelser, omvandla begränsande tankemönster, samt befria dig från stress, värk och andra fysiska symptom. I processen får du samtidigt en djupare självinsikt och en större självkärlek, frihetskänsla, glädje och tillit till livet. I coachingen använder vi olika metoder, såsom Enneagrammet (för att förstå din personlighet), EFT tapping (för att bearbeta svåra upplevelser och frigöra oönskade känslor), BodyWisdom (för att frigöra fysiska symptom) och ClearBeliefs Processen (för att omvandla begränsningar i det undermedvetna).

Känn kroppen

I detta första steg får du vägledning och stöd i att gå djupare in i din kropp för att få kontakt med och uppleva alla de fysiska sensationer som hålls i din kropp i stunden. Du kan här bli medveten om värk/smärta, domningar, stickningar, stelhet eller andra fysiska symptom. För detta använder vi framförallt en process som heter BodyWisdom men även EFT tapping.

Känn känslorna

Därefter dyker vi ned till det emotionella planet. Här uppmuntras du att bli än mer närvarande i dina känslor och “känna dem fullt ut”. Kanske bär du på känslor av ångest, sorg, ilska, skuld eller utanförskap som inte helt bearbetats. Vi använder andningen, EFT tapping och BodyWisdom för att närma oss, omfamna och frigöra de känslor som tidigare tryckts ned eller ignorerats.

Se tankemönster

När du har kommit i kontakt med dina fysiska och känslomässiga upplevelser kan vi börja urskilja de tankemönster och omedvetna övertygelser som ligger till grund för dina fysiska och emotionella symptom. Här identifierar vi centrala övertygelser (Eng. beliefs) som tidigare främjat dig men som nu framförallt blockerar och begränsar dig i livet.

Skifta tankar

I det fjärde steget kommer du att guidas på en inre resa i ditt undermedvetna genom en process som heter The Belief Closet. Här kommer du att möta, uppleva och omvandla dina begränsande övertygelser och därefter välja mer stärkande och befriande föreställningar. På så sätt kommer du att bli bättre rustad att möta nya utmaningar i livet, samt känna mer frihet och glädje.

Full integrering

I det femte och sista steget använder vi olika sätt att förankra dina nya önskade/positiva kroppsliga, emotionella och mentala upplevelser och insikter i ditt liv. Vi använder affirmationer, meditationstekniker och/eller kroppsövningar för att hjälpa dig att mer fullständigt integrera insikterna ur din läkning och inre utvecklingsprocess.

 

 

Våra coachingmetoder

MindShift Coaching använder i huvudsak följande metoder och modeller

EFT Tapping

Läs mer här

Clear Beliefs Processen

Läs mer här

Tankemönster & teman

Läs mer här

Personlighetsteorier

Läs mer här

 

 

För inspiration

Stress-related physical pain

For the last eight years, I have been deeply interested in the causes and symptoms of stress, particularly physical pain. Stress-induced pain can be experienced in almost any part of the body. Some persons get headaches and migraines, while others get aching arms and legs. Still others experience pain in the neck, shoulder and back, while many have recurring pain in the stomache.

Read More

Three types of stress-related symptoms

As individuals, we can react in both unique and partly common ways to long-term stress. While some persons react primarily with psychological symptoms, such as anxiety, irritability, and low patience, others react more physiologically with digestive issues, migraine and body aches, etc.

Read More

Letting go…

A little more than a year ago, I had a very challenging situation in my life on a family level. In a moment of deep despair and hopelessness, I kneeled down on the kitchen floor, folded my hands and asked God for help: “Please God, help me”. Then, in that very moment, I heard a voice, saying: “Let go”. It was in English, although I am Swedish. And the words were those two only and with the sound of a male voice.

Read More

 

 

Om MindShift Coaching

Anna Brismar är livscoach och ägare av MindShift Coaching. Hon finns i Stockholm och erbjuder coaching i ett samtalsrum på Luntmakargatan i Stockholm, eller över Zoom. Svenska och engelska går lika fint.

Som livscoach är Anna varm, intuitiv och uppmuntrande. Hon har en unik förmåga att sätta sig in i och förstå andra människors tankar, känslor och upplevelser på ett djupare plan och med ett öppet sinne. Med sin empatiska närvaro, goda lyssnande, analytiska förmåga och positiva personlighet, får hon varje klient att känna sig sedd, hörd, förstådd och uppmuntrad. I sin coachning använder hon sig av ett brett spektrum av olika metoder utifrån klientens behov och intressen, framförallt modern samtalsterapi, EFT tappingClear Beliefs processen, samt Enneagram och Myers Briggs TI personlighetstypologi. (Själv har hon personlighetstypen 7 i Enneagrammet, samt ENFP i MBTI.)

Anna är Certifierad Clear Beliefs Coach från Clear Beliefs Coach Training i USA (2019) och diplomerad Enneagram Practitioner från EnneagramCenter i Stockholm (Steg 1-4, 2019/2020). Vidare har hon praktiserat EFT tapping sedan 2012. Som akademisk utbildning har hon studerat beteendevetenskap (2007/08) och professionel samtalsmetodik (2006) vid Stockholms Universitet. I grunden har hon en doktorsexamen inom det tvärvetenskapliga ämnet ‘Vatten, miljö och utveckling’ från Linköpings Universitet (2003) och en magisterexamen i Biologi (1996) vid Stockholms Universitet.

 

Vad tidigare klienter säger

Meny