Samtal om ditt liv och dina utmaningar

När vi blir äldre eller drabbas av svårigheter får vi ofta många nya frågor kring livet, såsom:

  • Vad är meningen med livet på jorden? Har mitt liv ett högre syfte?
  • Finns det någon högre mening i mina svårigheter?
  • Kan man urskilja några teman i mitt liv?
  • Hur kan jag förhålla mig till sjukdom, olycksfall, dödsfall, etc?
  • Vad händer med vårt medvetande ​​när vi dör?
  • Hur kan jag bli stärkt av en tro på och tillit till något större?

Hos mig är du välkommen att samtala om alla dessa frågor och mer. Mitt mål är att hjälpa dig att nå ökad klarhet, lugn och sinnesro, genom att vara en trygg plats för dig att bearbeta och förhoppningsvis ”skörda frukterna” av dina utmaningar.

Nära-döden-upplevelser (NDUs)

Vad är en NDU och hur kan den ske? Personer som har konstaterats kliniskt döda i några minuter eller mer, dvs som saknat hjärtslag, kan ha haft en så kallad ”nära-döden-upplevelse” (NDU). De flesta NDUs inträffar som följd av en operation, hjärtinfarkt, sjukdom eller olycka, vilken orsakat ett tillfälligt hjärtstillestånd. NDUs rapporteras idag av allt fler människor över hela världen. Framförallt i USA har många människor under de senaste femton åren valt att kliva fram för att öppet berätta om sina upplevelser. Många skriver också en bok om sin upplevelse, varav vissa har blivit bästsäljare. (Se till exempel böcker av Anita Moorjani, Dr Eben Alexander, Jeffrey Olsen, Rev. Peter Panagore, Tricia Barker, och Betty J. Eadie). Vidare finns den internationella organisationen Near-Death Experience Research Foundation, som tillhandahåller en växande elektronisk databas med personliga berättelser från människor över hela världen. Idagsläget finns över 4 900 delgivelser publicerade, som är tillgängliga för alla att läsa. Detta kan vara en bra plats att utforska den stora variationen bland NDUs.

Så, vad innebär en nära-döden-upplevelse? En NDU beskriver en serie händelser som i regel börjar med att personen kliniskt sett dör. Därefter upplevs ett utomkroppsligt och ofta icke-jordligt tillstånd. Slutligen återvänder personens själ till kroppen och man ”vaknar upp”. Även om upplevelsen endast varar i några minuter (räknat i vanlig tid) kan den för personen själv kännas som flera veckor, t.o.m. år (detta eftersom vår tid inte existerar i detta tillstånd).

Mer specifikt beskriver NDUn om hur personen, när den dör, smärtfritt lämnar sin kropp och svävar ovanför den (i form av sitt medvetande eller själen). Snart färdas man vanligtvis med otrolig hastighet genom en ljus-tunnel eller liknande. I slutet av tunneln är det ofta ett extremt starkt ljus och här blir personen mött av en eller flera släktingar (eller någon annan välvillig varelse). Vid något tillfälle brukar man genomgå en så kallad ’life review’, där man återupplever hela sitt liv, med ’djupdykningar’ i speciella stunder. Slutligen får de flesta höra att de inte kan stanna, på grund av att de har mer ’arbete’ att göra på jorden, eller behövs av andra. Efter samtycke återförs man sedan till kroppen igen och ’vaknar’ därpå upp. Även om det finns många delar av en NDU som är gemensamma för de flesta upplevare, är varje upplevelse unik.

Förutom deras ofta fascinerande innehåll, utgör näradödenupplevelser fantastiska källor till visdom och tidlösa, universella budskap. De kan till exempel ge insikter om meningen med livet och vad som betyder mest i slutändan. Framför allt ger NDUs ofta djupa personliga insikter. De flesta upplevare återvänder med en helt ny syn på livet, men också med extrasensoriska förmågor, såsom clair-voyance, clair-audience, etc. (vilka kan vara jobbiga att integrera till en början). Vissa kan bli permanent läkta från en sjukdom/åkomma, medan andra rapporterar att en stark rädsla är som bortblåst eller kraftigt reducerad. Genomgående för alla NDUs är deras centrala budskap om betydelsen av kärlek, medkänsla och förlåtelse. En annan insikt som många NDUs ger är mänsklighetens förening (enhet) med varandra, på ett själsligt plan.

Om du (eller någon du känner) har varit med om en NDU, är du varmt välkommen att höra av dig till mig (Anna). Alla funderingar och upplevelser är välkomna. (För praktisk information, se vår coaching).

Mer information om NDUs

Här kan du hitta forskning och återberättelser om nära-döden-upplevelser: