From pain to insight to healing – a personal story

This is a personal story about my own journey of understanding and healing from a recurring diffuse pain in my lower legs. After some deep inner work (the same as I do for my clients), I realised that the actual root cause was a set of four ”interconnected” subconscious beliefs and certain emotional residues, all of which originated in two stressful events in my childhood. Some ten years ago, I developed a diffuse pain in my lower legs. After a few years with the recurring symptom, I finally decided to do some deep inner work through EFT Tapping…

Read More

”Into Essence” – en unik process för djupgående läkning

Vi bär alla på tusentals omedvetna föreställningar, varav många är begränsande för oss då de endast stödjer ett visst ”uttryck” samtidigt som det motsäger ett annat. Vissa föreställningar kan ha uppstått ur smärtsamma händelser, sk. trauman (ofta under barndomen då vi är som mest oskyddade). Dessa föreställningarna har då uppstått som ett emotionellt skydd för att inte uppleva samma smärtsamma känslor igen. För att befrias från dessa föreställningar (liksom tillhörande symptom) behöver vi en metod som ser till HELA människan. Anna har utvecklat en sådan process, kallad Into Essence…

Read More