”Into Essence” – en unik process för djupgående läkning

Vad är ’föreställningar’ och var kommer de ifrån?

Vi bär alla på tusentals föreställningar, varav de allra flesta är omedvetna för oss. Föreställningar kan handla om oss själva, om andra människor, om livet generellt, om grupper av människor, osv. Många av våra föreställningar är begränsande för oss, då de endast stödjer ett visst sorts ”uttryck” samtidigt som det motsäger sig ett annat. Föreställningar kan också vara generaliserande eller tillspetsade. Exempel på begränsande föreställningar kan vara: ”Jag duger inte som jag är”. ”Jag är inte värd att vara med i gemenskaper.” ”Jag måste anpassa mig till andras behov.” ”Män får inte gråta.” ”Bara den starke överlever.” ”Unga människor är slarviga.” ”Världen är en orättvis plats.” ”Oavsett vad man gör kommer det att gå illa till slut.”

De kanske viktigaste begränsande föreställningarna handlar om hur vi tror att vi måste vara för att bli värda acceptans, kärlek, uppmärksamhet eller gemenskap. De kan också sägas ge uttryck för hur vi bör vara för att undvika ogillande, avvisande, utanförskap och/eller ensamhet. Många av våra föreställningar har vi ärvt från vår uppväxtmiljö, framförallt av våra föräldrar och syskon, medan andra kan uppstå i samspel med kompisar och lärare, eller under intryck av idoler eller den kultur som vi lever i. Vissa föreställningar utgör (även) en del av vår personlighet (vilket Enneagrammet kan avslöja).

Hur kan trauma skapa omedvetna föreställningar?

Vissa begränsande föreställningar kan ha uppstått ur känslomässigt smärtsamma händelser, sk. trauman. Många gånger sker detta under barndomen, då vi är som mest ”oskyddade”, beroende av andra och påverkbara. Dessa föreställningarna uppkommer då som ett sorts mentalt och emotionellt skydd – en sk. överlevnadsstrategi – för att inte uppleva samma smärtsamma känslor igen. (Jag brukar kalla dem för ”avoidance strategies”.) Ett exmpel på en sådan föreställning kan vara: ”Jag får inte visa mina sanna känslor.” En föreställning ger även upphov till likartade tankemönster. Ett exempel på tankemönster kan vara: ”När jag visar mina sanna känslor kan någon kritisera mig. Jag tänker aldrig avslöja mina djupaste känslor för någon.” Begränsande tankemönster kan i sin tur skapar känsomässiga spänningar, i form av t ex oro, besvikelse, skuld, skam, ilska, odyl. Exempel på detta kan vara: ”Jag har skuldkänslor inför min partner för att jag inte kan visa mina sanna känslor.” Känslorna, i sin tur, kan ge upphov till fysiska spänningar, såsom tillfällig värk (t ex ryggvärk) och med tiden eventuellt kronisk värk. Vi utvecklar med andra ord spänningar på olika nivåer inom oss, dvs på mental, känslomässig (energimässig) och kroppslig nivå.

Hur kan vi befria oss från våra begränsningar, spänningar och symptom?

För att bli av med våra begränsande föreställningar, emotionella spänningar och fysiska symptom, behöver vi en metod som ser till HELA människan. Vi behöver även identifiera och förstå: den ursprungliga smärtsamma händelsen eller situationen; tillhörande känslor (inklusive rädslor); inblandade personer; samt de omedvetna föreställningarna som skapades ur händelsen. Jag (Anna) använder en holistisk och djupgående process som heter Into Essence. Processen är unik och utvecklades (av mig) under åren 2019 – 2021. Den omfattar i huvudsak följande fyra steg:

  1. Tankeanalys: Det första steget handlar om att hjälpa Dig att identifiera de främsta (omedvetna) föreställningarna som begränsar Ditt liv, mentalt och känslomässigt, och som skapar (eller med tiden kan resultera i) emotionella besvär, spänningar, värk och andra kroppsliga symptom. Här handlar det om att välja ut en föreställning som är särskilt emotionellt laddad för dig. Du kommer sedan att få uppleva denna föreställning på ett mångfacetterat sätt, genom att upprepa meningen på olika sätt. Denna modalitet är unik för MindShift Coaching och har utvecklats av mig (Anna).
  2. BodyWisdom: Det andra steget handlar om att hjälpa Dig att våga vara mer närvarande i kroppen, för att uppleva alla sensationer som kroppen signalerar, såsom spänningar, stramhet, densitet, ångest, tryckkänsla, värk, kvävning, osv. Denna process kallas BodyWisdom. Genom att uppmärksamma och uppleva alla sensationer i kroppen mer fullt – även obekväma och smärtsamma – kan nedtryckta känslor (energier) frigöras. Detta skapar uttrymme för kroppen att återfå sin balans och läkas. I detta steg får du även värdefulla budskap från din kropp, som kan göra dig friare, gladare, starkare, lugnare och tryggare.
  3. Inre Resan: I det tredje steget guidar jag Dig tillbaka i tiden, till den smärtsamma situationen eller händelsen i livet, där du upplevde ditt trauma. Här får möjlighet att uppleva den smärtsamma eller skrämmande situationen på ett NYTT och mer NYANSERAT sätt, dvs i ett ”TRYGGT inre rum”. Du kommer att få möta den/de personer som eventuellt sårat/skrämt dig och som du aldrig riktigt försonades med. Du kommer även att få möjlighet att säga det som du aldrig kunde eller vågade säga, samt uttrycka de känslor som du aldrig kunde uttrycka. Du kommer också att få den förklaring som du aldrig fick, samt känna den kärlek eller förlåtelse som du aldrig upplevde. På detta vis kommer du att få en djupare förståelse för dig själv, de(n) andre och situationen i sin helhet. Detta är en djupt läkande processen. Även denna modalitet är utvecklad av mig (Anna) och kallas för Inre Resan.
  4. Integrering: I det sista steget kommer Du att formulera dina viktigaste insikter under processen, framförallt om ditt egenvärde. Du kommer här också att få hjälp att identifiera stärkande affirmationer, vilka du kan använda dagligen eller vid behov, för att integrera de viktiga resultaten från vår process i ditt liv.

Genom denna process kan du också att bli av med, eller drastiskt minska, olika rädslor, orostankar och diverse kroppsliga besvär. Du kan också få en helt ny självbild och en ny ljusare syn på livet och framtiden.

Varmt välkommen att höra av dig om du bär på känslomässiga trauman, mentala blockeringar, värk, stress, spänningar, mm, som du vil bli av med. Jag hjälper dig gärna! ❤

Du kan läsa mer om våra metoder här: https://mindshiftcoaching.se/sv/coaching/

(Photo by Matt Howard, via Unsplash.com)
"Inre Resan", BodyWisdom, Introspektion, Tankeanalys, Traumabearbetning
Föregående inlägg
The Outer Guard Position v.s. The Inner Soul Center
Nästa inlägg
Six essential factors for healing

Related Posts

Be Still and Know…

For many people, finding time and space for ”stillness” can be difficult in modern everyday life. Yet, being still has many highly valuable benefits for our health and wellbeing, as proven by research. When we still ourselves, by sitting or laying down, closing our eyes, and turning our attention inward, we are able to tune into our bodily sensations and become aware of our thoughts and feelings, and ultimately, listen to our inner voice. People who practice meditation, mindfulness, yoga, or similar forms of centering practice on a regular basis are well acquainted with the calming, deeply relaxing and even healing outcomes of being still…

Read More

The Gift of Presence

Introspektion, Läkande kärlek, Se gåvorna, Släpp taget

We are all born with the basic need to feel seen, heard, appreciated and loved. Also, to varying degrees, we all need someone to share our thoughts, feelings, activities and wordly things with. Sharing our feelings with another person is of particular importance, may it be pleasurable ones of joy and love, or painful ones of worry and sadness, or just modest feelings of everyday character. As children, we naturally turn to our parents for expressing our feelings and sharing our daily experiences, and to receive confirmation, appreciation, compassion, love, or support in return. Yet, most parents (naturally) tend to have lots on their mind and are not always able to be fully present with the child…

Read More

From Fearful Thinking to Peace of Mind

This is a true story about a conversation between a young boy and his mother. The boy and his family had been downtown for dinner at a restaurant with some relatives. As they sat down in the car to head back home in the evening, the boy seemed anxious and eager to get going as quickly as possible. The mother asked him why he felt anxious, whereupon the boy answered with surprising clarity and self-awareness: ”I want to get home as quickly as possible, because if we get home late, I will fall asleep late, and then I will be tired the next day, and then I will oversleep on Monday morning, and then…”

Read More