Hur stress påverkar vår sömn och insomning

Hur vi fungerar under dagen har stor betydelse för vår förmåga att somna och sova djupt. Särskilt stor betydelse på nattsömnen har vår benägenhet att stressa. Visste du att vi enbart med våra tankar kan skapa stress i kroppen? Även en oavsiktlig och omedveten tanke kan generera stressreaktioner i kroppen. En stressande tanke medför vanligtvis även stressande känslor, såsom oro, rädsla, ilska eller skam. Tankarna och känslorna av stress genererar i sin tur olika biologiska stressreaktioner i kroppen…

Read More